Helistä. 

Olen nykyään Seinäjokinen, mutta kotoisin Ylihärmästä, jossa synnyin peltojen keskellä pienessä Kosolankylässä vuonna 1976. Yhtä kaikki, vahvasti Etelä- Pohjalainen, geeneiltäni Härmäläinen. Kävin Alahärmän lukion ja lähdin opiskelemaan kätilöksi Rovaniemelle vuonna 1995. Lakeuksien kutsu kuului 12 Lapin vuoden jälkeen ja muutimme takaisin Etelä- Pohjanmaalle vuonna 2007. Asetuimme asumaan Seinäjoelle.

 

Olen työskennellyt kolmessa eri sairaalassa kätilönä vuosina 2000- 2018, yhteensä työkokemusta kertyi noin 15 vuoden verran. Lisäksi työskentelin vuoden verran kotikätilönä 2019 ja olin mukana kolmessa kotisynnytyksessä. Nuo olivat kätilöurani upeimmat kokemukset. Irtisanouduin vakituisesta kätilön toimestani vuoden 2018 lopussa arvoristiriitojen vuoksi ja lähdin yrittäjäksi, opiskellen samalla ravinto- ja hyvinvointiopintoja. 

Olen suurperheen äiti, viisi lastani ovat iältään 9- 21- vuotiaita ja kaksi vanhinta lasta ovat jo lähteneet kotoa omilleen. Puolisoni kanssa meillä on 30 vuoden yhteinen historia. Dandiedinmontinterrieri Tolstoi liittyi perheeseemme reilut kaksi vuotta sitten. Vapaa- ajallani harrastan salitreeniä, luonnossa hengailua, nukkumista, lukemista ja huolenpitoa itsestäni. Työni ja elämäntapani liittyvät vahvasti toisiinsa, käytännössä elämäntapani on työni ja päinvastoin. Arvostan kaikkea luonnollista, hyviä elämäntapoja ja aitoa, kotimaista ruokaa. Terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä arvoja ja maalaisjärki, elämänilo ja joskus melko hurttikin huumori ovat elämässäni kantavia voimia. 

Työskentelen kotona yrittäjänä. Toimeentuloni koostuu naisille suunnatun hyvinvointiverkkovalmennuksen myynnin ja ylläpidon, kirjojen/ e- kirjojen myynnin ja sisällöntuottamisen kautta. Nautin todella paljon työni tuomasta vapaudesta ja siitä, mitä teen. Olen saanut asiakaspalautteen kautta kokea, että työni on ollut onnistunutta ja merkityksellistä ja tuottanut sitä, mitä sen on tarkoituskin tuottaa: Kokonaisvaltaista hyvinvointia naisille ja sitä kautta myös heidän perheilleen ja koko yhteiskunnalle. 

Olen löytänyt itseni usein vaikuttamasta asioihin, enkä ole koskaan ollut se, joka epäkohtien noustessa pintaan on hiljaa. Äänessä oleminen ei ole minulle itseisarvo, vaan väline yrittää vaikuttaa asioihin, jotka mielestäni tarvitsevat muutosta. Osaan olla myös hiljaa, mutta äänessä oleminen on minulle luontaista, ja minun on vaikea olla hiljaa silloin, kun koen jonkin asian olevan vahvasti väärin, epäoikeudenmukaista tai epärehellistä. Omat arvoni ovat aina olleet rehellisyys ja suoraselkäisyys, avoimuus ja se, että sekä minä, että ympärilläni olevat ihmiset voimme luottaa toisiimme ja esimerkiksi päättäjiin. Tällä hetkellä me emme mielestäni elä sellaisessa maailmassa, jossa nuo arvot suuressa tai edes pienessä mittakaavassa toteutuvat.

 

Politiikassa en ole ollut aiemmin mukana, mutta tällä hetkellä maailman meno alkaa tuntua sellaiselta, että on aika aktivoitua. Haluan vaikuttaa. Arvoni perustuvat perustuslakiin, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Rehellisyys, luottamus ja avoimuus. Aidosti itsenäinen Suomi. 

 

Suurin toiveeni tällä hetkellä on, että lapsemme saisivat elää maailmassa, joka on oikeudenmukainen ja joka perustuu rehellisyyteen ja luotettaviin päätöksiin edes riittävissä määrin. Juuri nyt tunnen epävarmuutta siitä, mitä on tulossa ja olen huolissani siitä, että ihmiset antavat asioiden vain tapahtua. Vaikka valta kuuluu kansalle. 

En pelkää kertoa eriäviä mielipiteitä, vaikka ne eroavat tällä hetkellä voimakkaasti valtavirran ajattelusta ja vallalla on vaientava kulttuuri, joka sallii vain tietynlaiset mielipiteet oikeina. Minusta koronatoimissa on menty liian pitkälle, eivätkä ne perustu näyttöön tai tutkittuun tietoon. Meillä on ollut lähes kaksi vuotta aikaa muuttaa suuntaa ja tehdä järkevämpiä toimenpiteitä, joista olisi ollut oikeasti hyötyä, kuten panostaa terveydenhuollon kantokykyyn. Riskiryhmien kohdennettu suojelu epäloogisten, tuhoavien ja jatkuvien rajoitusten sijaan olisi varmasti tuottanut paremman hyöty- haitta- suhteen. Samalla on pikaisesti pohdittava sitä, mitä ihmisten eristäytyminen ja maskittaminen maksaa nyt ja  tulevaisuudessa ja mikä niiden hyöty on verrattuna haittoihin. 

En ole rokotevastainen, mutta erittäin kriittinen nopeasti kehitetyn, uutta mRNA- teknologiaa sisältävän injektion suhteen. Olen perehtynyt aiheeseen laajasti vuoden 2021 aikana. Kyseistä teknologiaa ei ole koskaan aikaisemmin pistetty ihmisiin ja kylmä fakta on, ettei kukaan osaa sanoa sen pitkäaikaisvaikutuksista ja välittömiä haittoja on jo nähtävissä maailmanlaajuisesti erittäin paljon. On myös hyvin kyseenalaista, millaisilla keinoilla terveitä ihmisiä on painostettu tätä injektiota ottamaan virusta vastaan, josta toipuu yli 99% ihmisistä ja johon on kuollut Suomessa 550 mediaani- iältään 84- vuotiasta henkilöä vuoden 2020 aikana. Tieteellinen näyttö ei ole yksiselitteistä eikä puhdasta, mutta avoin ja rehellinen keskustelu tästä aiheesta puuttuu edelleen kokonaan. Media on johtanut ihmisiä harhaan ja omalta osaltaan ylläpitänyt epidemiaa, jota voisimme ihan syystä kutsua pelkoepidemiaksi.

 

Terveysviranomaisilta ja hallitukselta olisi toivonut hieman erilaista viestintää, kuten esimerkiksi sen korostamista, miten oleellisessa osassa ylipaino ja metabolinen epätasapaino, sekä riittävä veren D- vitamiinipitoisuus on koronan vakavan tautimuodon ilmenemisessä. 

Mielestäni tärkeintä rokotuksia tarkastellessa kuitenkin on se, että ihmisten olisi tullut saada riittävästi oikeaa informaatiota esimerkiksi siitä, mikä on hyöty- haitta- suhde, jolloin he olisivat voineet tehdä myös aidosti informoituja päätöksiä ja samalla erittäin tärkeää on päätösten aito vapaus ilman, että ihminen esimerkiksi joutuu punnitsemaan vastentahtoisen lääketieteellisen toimenpiteen ja toimeentulonsa välillä. Meille on käynyt jo hyvin selväksi, ettei kolmekaan rokotetta ehkäise saamasta koronaa ja vakavan tautimuodon suoja on sekin lähinnä uskon asia, sillä tehohoidon tarve on tilastojen mukaan lisääntynyt suorassa suhteessa rokotekattavuuden lisääntymiseen. 

Olen todella huolissani tästä kehityksestä, mikä koronan varjolla on päässyt tapahtumaan. Kuka tahansa voi tilastoihin, asiantuntijalausuntoihin ja tutkittuun tietoon perehtymällä todeta sen, että syksyn 2020 jälkeen kyseessä ei enää ole ollut vaarallinen virusepidemia, vaan poliittinen agenda, jonka varjolla ihmisiltä ollaan viemässä ja jo viety heidän perusoikeuksiaan. Perusteeton ja ihmisoikeuksia polkeva koronapassi on tarkoitus olla väliaikainen, mutta onko todella näin? Mitä jos passi jää pysyvään käyttöön ja edellyttää ihmisiltä säännöllisiä rokotuksia huolimatta epidemiatilanteesta? Tämä ei ole kaukaa haettu uhkakuva. Kuten ei sekään, että passiin voidaan sisällyttää helposti erilaisia vaateita, joilla se saadaan pysymään vihreänä. Ihmisten ei kuulu ostaa tai vaihtaa vapauttaan tällaisiin asioihin, sillä vapaus on synnynnäinen perusoikeus. Meillä on velvollisuuksia, kuten verojen maksaminen ja lakien noudattaminen, mutta perusteettomat, perustuslakia polkevat lait ovat kyseenalaisia ja lääketieteellisiin (jopa kokeellisiin) toimenpiteisiin osallistuminen ei ole kenenkään velvollisuus. 

 

Tapahtumat ovat hyvin monisyisiä ja niiden ymmärtäminen vaatii kokonaiskuvan hahmottamista ja esimerkiksi käsitystä poliittisten päätösten, lääketeollisuuden, EU:n ja erilaisten säätiöiden ja viranomaistahojen, kuten WHO, FDA, CDC, EMA, FIMEA ja THL toimintaperiaatteista.

Yksi akuutti huolenaihe on sote- ala ja sen kantokyky sekä tottakai edessä oleva soteuudistus. Soteala on kivijalka, joka kannattelee yhteiskuntaa ja sen romahtaminen johtaa luonnollisesti isoihin kriiseihin. Ongelmat eivät ole suoraan koronapotilaista johtuvia, sillä sairaalahoitoa vaatineet koronapotilaat eivät ole missään vaiheessa kuormittaneet terveydenhuoltoa ylitsepääsemättömästi. Kuormitus on tullut koronan testaamisesta, jäljittämisestä, karanteenien määräämisestä ja rokottamisesta. Jo valmiiksi niukoista resursseista on täytynyt irrottaa kaikki kynnelle kykenevät näihin toimiin, jolloin muu, ei-kiireetön hoito on väistämättä viivästynyt. 

Terveydenhuollon romahtaminen on siis monen tekijän summa, mutta pääroolia esittävät kaksi toisiinsa ristiriidassa olevaa seikkaa: Henkilöstöä on yhä vähemmän, potilaita yhä enemmän. Pakollinen ja perusteeton koronarokotus sote- alalla on viimeinen niitti, joka ei missään tapauksessa ainakaan lisää alan houkuttelevuutta. 

SOTE- alan uudistus? Minusta tuntuu, että sitä ja koko yhteiskuntaamme täytyy alkaa uudelleenrakentamaan ja aivan täysin uudelta pohjalta. Uskon, että kuitenkin yhdessä voimme tehdä sen, sillä valta kuuluu kansalle. Voit lukea lisää ajatuksiani sote- uudistuksesta alla olevasta linkistä. 

IMG_1982.jpg