Lausunto VN/32784/2021

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Puhuttaessa koronapassista nostetaan esiin terveysturvallisuus, mikä on tämän työkalun peruste. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa kaikki faktat puhuvat jo puolestaan; koronapassilla ei ole enää missään muodossa terveysturvallisuuteen liittyvää perustelua.

 

Hallituksen tulee perehtyä viime aikaiseen dataan, joka selkeästi osoittaa, että viruksen muunnuttua jo niin paljon (omikron), alkuperäiseen Wuhanin virukseen kehitetty rokote ei anna enää minkäänlaista suojaa kyseistä virusta vastaan. Omikron aiheuttaa hyvin lievää tautimuotoa, eikä näin ollen sen torjuminen rokottein edes ole perusteltua. Päin vastoin, sairastamalla omikronia (mm. lapset) epidemia laantuisi pois kansan saadessa luonnollista immuniteettia virusta vastaan.

 

Tartunnat lisääntyvät rajusti, mutta sairaalahoidon tarve ei ole juurikaan muuttunut, sillä omikron aiheuttaa hyvin lievää tautia. Teholla on noin 50 henkilöä, sama tilanne on ollut koko syksyn. Pahimmillaan ärhäkkänä influenssakautena tehoilla on ollut jopa 100 ihmistä kerrallaan. 

Meillä ei ole myöskään selkeää dataa siitä, miten paljon ylipäänsä rokotuksilla on kuolemia tai vaikeita tautimuotoja pystytty estämään. Tämän vuoden (2021) sairaala- ja tehohoitojaksojen määrä on korkeampi, kuin vuoden 2020, jolloin rokotuksia ei vielä ollut.

 

Ei ole siis perusteita vedota edes siihen, että passin käytöllä suojellaan rokottamattomia henkilöitä vaikeilta tautimuodoilta, sulkien heidät samalla monien ihmisen perusoikeuksiin kuuluvien toimintojen ulkopuolelle. Jokaisella on oikeus nauttia esimerkiksi kulttuurista, huolimatta omista terveysvalinnoistaan, jotka tässä tapauksessa perustuvat hyvin kyseenalaisen lääketieteellisen toimenpiteen vastentahtoiseen suorittamiseen etuoikeuksien saamiseksi. 

 

Koronapassilla ei voida rajoituksia korvata, sillä se ei estä tartuntoja. Jos tartuntoja haluttaisiin ehkäistä, koronapassin katsottaisiin olevan suorastaan vaarallinen työkalu. Koronarokote vuotaa pahasti, jolloin laumaimmuniteettia ei saavuteta edes moninkertaisella 100%:n rokotuskattavuudella.

 

Koronapassin laajentaminen koskemaan myös tilanteita, joissa epidemiaa ei ole, on paitsi täysin turhaa, myös vaarallista ihmisoikeuksien kannalta. Se johtaa väistämättä syrjintään, väärinkäytöksiin ja mielivaltaan. Koronavirus tulee jäämään keskuutemme ja mahdollistaa sen, että passia voidaan perusteettomasti käyttää silloinkin, kun millekään rajoituksille ei tosiaankaan ole tarvetta. 

Nähdäkseni hallitus ymmärtää ja on hyvin tietoinen siitä, että koronapassi ja EU:n digitaalinen koronatodistus ei ole suinkaan tarkoitus olla terveysturvallisuustyökalu, vaan ihmisten kontrolloimiseen tarkoitettu väline, jota laajennetaan jatkuvasti ja johon voidaan liittää tulevaisuudessa erilaisia ominaisuuksia, joita ihmisten tulee täyttää voidakseen elää ns. tavallista elämää, joka meille jokaiselle kuuluu ihan synnynnäisenä ihmisoikeutena. Tämä agenda on meneillään kaikkialla läntisessä maailmassa ja hallituksemme ottaa käskyt EU:sta. 

Passin voimassaoloa ja kriteereitä on tarkoitus laajentaa jatkuvasti. Valitettavasti, arvon hallitus, tämä esityksenne ei käy kansalle. Olemme vapaa, itsenäisen Suomen itsenäinen kansa ja meitä suojaa edelleen perustuslaki sekä monet kansainväliset, laajat ihmisoikeussopimukset.

 

Koronapassi on kokonaisuudessaan täysin perusteeton, hyödytön ja vaarallinen työkalu, joka pitää kokonaisuudessaan poistaa käytöstä välittömästi, eikä sen käyttöä tule missään tapauksessa laajentaa. Passin ainoa todellinen tarkoitus kontrollin lisäksi on ihmisten painostaminen ottamaan itseensä rokotteita, jotka ovat vielä tutkimusvaiheessa ja aiheuttavat paljon haittoja, hyötyjen ollessa vähintäänkin kyseenalaisia. 

Arvoisa hallitus, esityksenne on korruptoitunut, täysin vailla perusteita, rikkoo perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia, terveysturvallisuuden kannalta vaarallinen ja sen tarkoitus on kontrolloida ihmisiä. Tätä esitystä emme kansana tule hyväksymään missään tapauksessa.

Satojen tuhansien puolesta,

Heli Rämäkkö, yrittäjä