top of page
Search
  • Writer's pictureHeli Rämäkkö

Alustus, jonka olisin halunnut pitää.

Terveisiä Etelä- Pohjanmaan aluevaltuuston valtuutetulta eli minulta! En tiedä, miten muilla hyvinvointialueilla on toimittu, mutta täällä Etelä- Pohjanmaalla myös kaikki valtuustoryhmät pääsivät esittämään kysymyksiä hyvinvointialueen johtajan virkaa hakeneilta henkilöiltä, mikä oli tosi hieno juttu. Täällä Etelä- Pohjanmaalla ehdokkaita oli aluksi neljä ja loppupeleissä kaksi henkilöä.


Koen näkeväni asioita hyvin erilaisesta näkökulmasta, kuin mitä moni aluevaltuutettu näkee. Ja jos joku näkeekin eri tavalla, ainakaan asioista ei puhuta, eikä niitä nosteta esille. Minulla on näkemyksiä ruohonjuuritasolta ja vieläpä sieltäkin tasolta vähemmistössä olevien näkemyksiä. Ja näitä on tärkeä tuoda esille, vaikka ne eivät koskaan johtaisi yhtään mihinkään.


Tiesin, että tilaisuudessa voi tuskin käyttää edes tällaista viiden minuutin alustusta omalle kysymykselle, mutta kirjoitin sen silti auki ja valmiiksi. Todellisuudessa jouduin lopulta lyhentämään alustuksen aivan minimaaliseksi ja kysymään, kuinka tärkeä asia henkilöstön ja asiakkaan/potilaan itsemääräämisoikeus on ja kuinka tärkeänä pidätte sitä hyvinvointialueen vetovoiman kannalta? Ja kuten sanottua, ei tämä kysymys aukea ihmiselle, jos hän ei ole koskaan tähän oikeastaan millään tasolla, sen enempää ajatuksen, kuin konkretiankaan tasolla, törmännyt. Siksi jaan tässä alustuksen, jonka OLISIN halunnut pitää ja kysymykset, jotka OLISIN halunnut kysyä. Minusta tämä oli varsin relevantti ja tärkeä kysymys tulevalle HVA- johtajalle pohdittavaksi.


"Arvoisat hyvinvointialueen johtajan virkaa hakeneet. Olen työskennellyt itse sotealalla kätilönä 15 vuotta, vuoteen 2018 saakka. Lähdin tuolloin yrittäjäksi ja ammattilaisia valuu laillani koko ajan pois alalta kiihtyvällä tahdilla, mikä on hyvin huolestuttavaa. Me tiedämme, miten haastavassa tilanteessa soteala tällä hetkellä on henkilöstön osalta ja erityisesti hoitoalan tilanne. Henkilöstön riittävyys, osaaminen ja myös motivaatio ja hyvinvointi ovat koetuksella ja nämä ovat asioita, joista meidän täytyy hyvinvointialueella huolehtia.


Kontaktoin aktiivisesti ympäri Suomea sotealan ihmisten kanssa ja luulen, että itselläni on kohtuullisen laaja ja monipuolinen näkemys kentältä siitä, millainen tilanne on. Ja se on huono, mutta varmasti korjattavissa. Suurin osa sotealan ihmisistä todella tykkää työstään ja haluaa tehdä sitä, kunhan olosuhteet ovat sellaiset, että työnsä voi rauhassa ja hyvin hoitaa. Sotealan työ on työtä ihmiseltä ihmiselle ja jos ei meillä näitä ihmisiä ole, ei meillä ole olemassa sotealaa.


Vuosi -22 on ollut erilaisten pakkolakien vuosi tällä alalla, viimeisimpänä hallitus on

suunnitellut pakkotyölakia hoitajien laillisen lakon estämiseksi. Me tiedämme, että

edes tällaisella pakolla uhkaaminen ei yleensä johda hyvään lopputulokseen.

Toinen pakkolaki tuli voimaan jo helmikuun alussa, kun tartuntautilain pykälä 48a

astui voimaan. Pykälä siis edellyttää, että sotehenkilöstöllä tulee olla täysi

koronarokotesuoja.


Sanotaan, että tämä lakipykälä ei ole aiheuttanut ongelmia sotealalla,

mutta tämä ei pidä paikkaansa. Se on aiheuttanut isoja ongelmia ja paljon

epätoivoa ja ahdistusta. Pykälä on valmisteltu huolimattomasti, joten sen tulkinta

on hyvin kirjavaa. Meidänkin hyvinvointialueella lakia tulkitaan hyvin monin

eri tavoin, sitä joko ylitulkitaan ja näin ollen työnantajat voivat toimia melko

mielivaltaisesti tai sitten sitä ei tulkita ollenkaan. Tämä asettaa henkilöstöä hyvin

eriarvoiseen asemaan.


Jos rokotesuojaa ei ole, kovimmassa tapauksessa työntekijän palkanmaksu voidaan

keskeyttää. Tiedän, että näin on tapahtunut meidänkin hyvinvointialueella.

Työntekijä voidaan myös sijoittaa muihin töihin. Jo tätä pykälää

valmisteltaessa tiedettiin, että koronarokote ei ole ns. laumasuojaa tuova rokote,

eikä se ehkäise tartuntoja. Rokotteen mahdollinen positiviinen vaikutus on siis se,

että se lieventää ottajansa taudinkuvaa ja täten koronarokotteen ottamisesta

muodostuu täysin ihmisen henkilökohtainen terveysvalinta. Muistakaamme myös,

että koronaviruksen vakavan tautimuodon riskissä eivät ole terveet, työikäiset ja

heitä nuoremmat ihmiset.

Täten siis lakipykälällä ei ole sitä vaikutusta, mikä sen alkuperäinen

tarkoitus on ollut, eli lisätä potilasturvallisuutta tartuntoja vähentämällä.

Potilasturvallisuuden lisäämisen näkökulmasta emme löydä

mitään todellista lääketieteellistä perustetta tälle pykälälle. Voimme miettiä, mitä

potilasturvallisuudelle tosiasiassa tapahtuu, kun jo valmiiksi hyvin niukasta

henkilöstöstä siirretään ihmisiä pois varsinaisesta asiakas- ja potilastyöstä,

lopetetaan palkanmaksu tai aiheutetaan se, että ammattilainen irtisanoutuu

työstään tämän vuoksi. Henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota ei myöskään

missään tapauksessa lisää se, että ihminen joutuu pakotettuna, toimeentulon

säilyyttäkseen ottamaan vastaan vastentahtoisia lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Kyseessä ei ole rokotevastaisuus, vaan henkilökohtainen terveysvalinta tuotteen

suhteen, josta on kirjattu myös paljon erilaisia terveydellisiä haittoja.

Lakipykälän on tarkoitus olla väliaikainen ja se päättyy sopivasti 31.12.2022 eli juuri

ennen kuin hyvinvointialueiden toiminta virallisesti käynnistyy. Hyvinvointialueella

on siis mahdollisuus ottaa tähän asiaan oma linjansa.


Arvoisat kuulijat

Ihmisen itsemääräämisoikeus ja sen kunnioittaminen on yksi tärkein arvo

sotealalla ja sen tulee toteutua jokaisen ihmisen kohdalla, niin sotealan

ammattilaisen, kuin asiakkaan tai potilaan kohdalla. Hyvin pitkälle meillä Suomessa

tämä toteutuu ja tätä kunnioitetaan, mutta nyt sotelan henkilöstön kohdalla tätä

ihmisen autenttista oikeutta päättää vapaasti omasta kehostaan rikotaan todella

julmasti. Tehtävänämme on taata hyvinvointialueella motivoitunut, hyvinvoiva ja

riittävä sotealan henkilöstö. Hyvinvointialue, joka todella aidosti kunnioittaa tätä

arvoa, tulee olemaan todellakin vetovoimainen hyvinvointialue erityisesti sotealan

henkilöstön suhteen. Vapaus tehdä valinnat oman terveyden edistämiseksi ovat

äärimmäisen tärkeitä.

Siksi kysyisinkin sinulta, arvoisa hyvinvointialuejohtajan virkaa hakeva,

mikä on sinun näkemyksesi ihmisen itsemääräämisoikeudesta tässä

tilanteessa, peilaten näihin näkökulmiin, joita tässä esitin?


Kiitos."


Valtuustoryhmä Vapauden liitto

Heli Rämäkkö

Puheenjohtaja

650 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page