top of page
Search
  • Writer's pictureHeli Rämäkkö

Avoin kirje kansanedustajille tartuntatautilain pykälästä 48a

Nyt kun kansanedustajat pääsevät äänestämästä Natoon liittymisestä, on aika keskittyä pikaisesti jälleen sotealan henkilöstön sekä asiakkaiden ja potilaiden itsenäisyyteen, turvallisuuteen ja terveyteen.


Pykälä 48a on kumottava välittömästi ja perustelen alle ranskalaisin viivoin kaikki huomioon otettavat asiat, jolloin kiireisinkin kansanedustaja ehtii ne siitä vilkaista mieleen itämään.


- Pykälä 48a rikkoo perustuslakia. Huolimatta siitä, että se on läpäissyt perustuslakivaliokunnan, se rikkoo tätä lakia. ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Koronarokotteen puuttuminen ei ole hyväksyttävä peruste. Se ei ole sitä perustuslaillisesti eikä lääketieteelllisesti.


https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?fbclid=IwAR3hH9PBgM2TKxbjv9c0h2b9Z3zc5rQck-1TDptJrwbEmSV9p6DVXSI_1OQ


- Koronarokote ei tuo laumasuojaa, koska se ei ehkäise tartuntoja. Se ei ole tehnyt sitä missään vaiheessa. Pfizerin alkuperäistenkin tutkimusten mukaan suhteellisen riskin alenema (RRR) on ollut vain 12% väitetyn 95% sijaan. Päästäkseen markkinoille tuon luvun pitäisi olla rokotteella yli 50%.


https://thecovidblog.com/2021/05/31/new-lancet-report-shows-pfizer-moderna-et-al-misled-the-public-with-deceptive-efficacy-statistics/?fbclid=IwAR0NrUjsxNkX_KuqD8vDYe_Rd0k1FVEbZoK6XdnyeK7sy4JrVRlLpKX9D9M


- Rokotteen ei siis voida väittää olevan kiistattomasti tehokas, eikä myöskään turvallinen. Fimealle on tullut haittailmoituksia yhteensä vähintään 25 000. Lukua ei enää pysty tarkistamaan, sillä Fimean sivuilta ei enää löydy jonossa olevien ilmoitusten määrää. Käsiteltyjä ilmoituksia on noin 10 200 kpl. Harvardissa tehdyn tutkimuksen mukaan tosiasiassa 1-10% todellisesta haittamäärästä päätyy rekisteriin.


https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista?fbclid=IwAR3pRT5075H-UgXhTdGfBFzuOafL73ntmQFZIbt83e_QkZcsrDZWQJxx098


- Koronarokotteen erilaiset kliiniset tutkimukset jatkuvat joulukuuhun 2023 saakka samaan aikaan, kun rokotetta pistetään jo massiivisella volyymillä ihmisiin. Kokeellisen rokotteen velvoittaminen toimeentulon menettämisen uhalla on lain vastaista toimintaa. Kuka kantaa tästä vastuun?


https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fi.pdf?fbclid=IwAR2zK7KwqUIUR_onxrNZrwjuYNcumxCwcLuarAiZwUdyXGshkQfA2gXRcug


- Koronarokote aiheuttaa runsaasti kuukautishäiriöitä. Sotealan työntekijöistä yli 90% on naisia. Myös erilaiset sydänoireet ovat hyvin yleisiä, kuten myös perussairauksien paheneminen. Tämä lisää sotealan työntekijöiden sairauslomia tilanteessa, jossa resurssit ovat jo valmiiksi äärettömän niukat ja yleensä liian vähäiset ilman poissaolojakin.


https://www.fhi.no/en/news/2022/menstrual-changes-following-covid-19-vaccination/?fbclid=IwAR0jGNB17QTyh66j2BjDxLkrxUjvV_WW16qpwEVm6O7QYwcl96TeFErFmaU


- Koronarokote on täysin henkilökohtainen terveysvalinta, sillä se ainoastaan mahdollisesti ehkäisee vakavaa tautimuotoa, ei tartuntoja. Vakava tautimuoto ei ole suuri riski terveelle, työikäiselle ihmiselle. Koronarokotteen mahdolliset haitat ovat suurempi riski alle 65- vuotiaalle terveelle. Jokaisella ihmisellä on oikeus valita, miten hän tukee terveyttään. Jos koronarokote on ehto sotealan töille, yhtä hyvin voitaisiin laittaa ehdoksi, ettei ihminen saa tupakoida, käyttää alkoholia, hänen pitää syödä terveellisesti, liikkua tietty määrä viikossa ja hänen metaboliansa pitää olla kunnossa. Tosin, nämä valinnat ovat aidosti terveyttä ja vahvaa immuniteettia tukevia toisin kuin toistuvat mRNA- injektiot, joiden katsotaan jopa alentavan ihmisen immuniteettia. Ihmiset ovat kuitenkin vapaita valitsemaan elämäntapansa, joihin kuuluvat myös tällaiset vakavaa tautimuotoa ehkäisevät rokotteet.


https://www.mediuutiset.fi/uutiset/euroopan-laakevirasto-toistuvat-tehosterokotteet-voivat-heikentaa-immuunivastetta/9abe13f0-414c-4d09-843c-93ab0c57a41b


- Tämä piilotettu pakote aiheuttaa runsaasti ahdistusta, epätoivoa ja motivaatio- ongelmia valmiiksi haastavalla alalla. Lakia noudatetaan varsin mielivaltaisesti, sitä joko ylitulkitaan tai ei noudateta lainkaan. Suomesta löytyy tällä hetkellä vähintäänkin kymmeniä ellei jopa satoja ammattilaisia, jotka ovat täysin ilman toimeentuloa, koska eivät ole suostuneet ottamaan kokeellisia ja hyödyttömiä koronarokotteita itseensä, eivätkä tule ottamaan.


https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset/valiaikainen-tartuntatautilain-48-a-pykala-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palveluissa-?fbclid=IwAR1rpQ1YKTNUSwlL2ZP-m9sbyzK3qI_3ap_EBvpbhd0aHOGeW4JZpgC1bOY


- Tämä joukko tulee lisääntymään syksyllä, kun koronarokotteelle painostaminen taas alkaa. Kolme rokotetta ottanut, kaksi koronaa sairastanut, vuoto-ongelmista ja rytmihäiriöistä kärsivä hoitaja EI TULE ottamaan lisää rokotteita. Voimme vain arvailla, kuinka iso osa sotealan henkilöstöä tulee muuttumaan soveltumattomaksi työhönsä viimeistään syyskuussa 2022. Pykälän 48a on tarkoitus olla voimassa vuoden 2022 loppuun saakka, mutta jos se pidetään voimassa, se tulee aiheuttamaan entistä suurempaa tuhoa alalla, kuin mitä se on jo tähän mennessä aiheuttanut. Sadat ammattilaiset ovat lähteneet alalta tämän vuoden aikana pykälän vuoksi ja tahti tulee kiihtymään. Myöskään nuoret eivät hakeudu alalle ja opintoja on keskeytynyt.


- Tämä on laki potilasturvallisuuden räikeästä vaarantamisesta, ei sen lisäämisestä ja te, hyvät kansanedustajat, olette tästä vastuussa. Potilasturvallisuutta ei lisätä ajamalla pois alalta 15-30 vuotta työtä tehneitä kokeneita ammattilaisia, jotka eivät suostu lääketehtaiden koekaniineiksi. Heitä eivät korvaa suoraan koulunpenkiltä tulevat, kolme kertaa rokotteen painostettuna ottaneet untuvikot, vaikka untuvikotkin ovat tärkeitä, rokotteella tai ilman.


Tämä lakipykälä 48a on kumottava välittömästi, ihan meidän kaikkien turvallisuuden, terveyden ja vapauden vuoksi. Sille ei löydy yhden yhtäkään perustetta, mutta sen kumoamiseksi löytyy useita, kuten edellä perustelin. Tuntuukin aika käsittämättömältä, että eduskunnassa ei reagoida siihen, millaisia ongelmia tämä pykälä on aiheuttanut ja tulee vielä tämän vuoden aikana aiheuttamaan. Tulee mieleen, onko kyseessä tahallinen sabotaasi?


Vastuussa olette te, arvoisat kansanedustajat. Toivon, että kannatte tässä asiassa vastuun nyt siten, miten se kuuluu kantaa. Totuuteen, tieteeseen ja lakiin nojaten.


Heli Rämäkkö, aluevaltuutettu, Seinäjoki

3,987 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page