top of page
Search
  • Writer's pictureHeli Rämäkkö

Hyvinvointi ei ole sanahelinää.

Meistä ihan jokainen on kuullut termin "hyvinvointivaltio". Suomea on pidetty ja varmasti edelleenkin pidetään sellaisena. Joillakin mittareilla se sitä varmasti onkin. Meillä on edelleen asioita, jotka ovat hyvin, mutta jotka ovat rapautumassa aivan hirvittävää vauhtia pois ja sen annetaan nähtävästi vain tapahtua.


Yksi hyvinvointivaltion mittari on ehdottomasti toimiva terveydenhuolto ja me tiedämme, että se on Suomessa nyt kaikkien aikojen kriisissä ja päästetty todella häpeälliseen tilaan, jota on lähes mahdotonta korjata muuta kuin todellisella tahdolla ja toiminnalla. Aluevaltuutettuna olen mukana soteuudistuksessa ja kerron rehellisesti, että minun on valitettavasti todella vaikea pysyä positiivisena ja hahmottaa tai ymmärtää, miten terveydenhuolto ja sote sekä pelastusala saadaan korjattua ja järjestettyä näillä spekseillä, mitkä meillä on. Paljon (kasvava joukko) asiakkaita ja potilaita, vähän ja koko ajan vähemmän ammattilaisia ja tekijöitä, niukka budjetti. Tämä on yhtälö, jota on äärimmäisen vaikea, ellei ihan tosissaan mahdoton, ratkaista. Vaikka suuta kääntää kuinka hymyyn ja yrittää unohtaa karun todellisuuden, ei se faktoja muuksi muuta. Tätä kyllä kovasti yritetään, harvalla kun aluevaltuustossakaan on täysin realistista kuvaa tilanteen epätoivoisuudesta.


Seuraan hämmentyneenä terveydenhuollon käsittämätöntä ja järjestelmällistä alasajoa. Jos tarkoitus on romahduttaa systeemi, se todella näyttäisi nyt olevan tapahtumassa, mutta mitä saamme tilalle? Yksityisen terveydenhuollon ja vakuutukset? Tässä siirtymätilanteessa käy joka tapauksessa niin, että ihmiset eivät saa aina tarvitsemaansa hoitoa, virheitä tapahtuu paljon ja ihmisiä tulee menehtymään tämän seurauksena. Miten jokin maa voi haluta kansalaisilleen tällaista tilannetta? En todellakaan haluaisi uskoa tämän olevan tahallista sabotaasia, mutta toisaalta kaikki faktat tukevat vain ja ainoastaan tätä teoriaa. Ymmärrykseni on loppunut aikoja sitten. Ainoa lohdullinen asia tässä on se ajatus, että vanhan ja mädäntyneen pitää romahtaa, että voi syntyä uutta. Soteuudistus ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan sitä "uutta". Se on vain yksi kerros lisää muutenkin aivan liian monikerroksiseen ja sotkuiseen rakenteeseen. Koko systeemi pitäisi luoda uudestaan nollasta.


Näen yhtenä vaihtoehtona uuden ajan palvelut ihmisille, jotka pitävät tärkeänä terveyden vaalimista, vahvistamista ja tukemista ja luottavat esimerkiksi ravinnon ja elämäntapojen merkitykseen vaikkapa sairauksien ehkäisyssä ja immuniteetin vahvistamisessa. Nämä ihmiset ovat jo nyt niitä, jotka kuormittavat terveydenhuollon palveluita kaikista vähiten ja nauttivat elämästä kaikista eniten, toimien myös yhteiskunnassa aktiivisina ja tuottavina yksilöinä. Tätä kehitystä tulee vahvistaa, sillä tällä hetkellä vasta murto- osa ihmisistä on löytänyt tämän tien. Onneksi koko ajan kasvava joukko ihmisiä herää kyseenalaistamaan oppeja ja systeemiä, johon meidät on ajettu mm. terveyden suhteen.


Uskon toki, että tämä ongelma olisi ratkaistavissa, jos tahtoa löytyisi. Rahaa pitäisi suunnata omaan maahan, omalle kansalle, meille tärkeisiin asioihin. Kyllä sitä rahaa löytyy, jos tahtoa löytyy. Mutta kun tahtoa ei ole. Rahan syytäminen ulkomaille pitäisi yksinkertaisesti vain lopettaa ja todeta, että meidän rahamme tarvitaan kipeästi täällä meidän omassa maassamme. Ihmisten hyvinvointi ja terveys on se kaikista tärkein, yhteiskunnan kivijalka. Sote- alan palkkaus ja koulutus (koulutuksesta tulisi tehdä tehokas ja ytimekäs, jossa todella opitaan ne tärkeät asiat työn kannalta) ovat ensimmäinen kuntoon hoidettava asia. Tuo työ on tärkeää ja arvokasta, ihan todella ja se pitäisi myös näkyä kaikilla tasoilla. Toinen tärkeä asia on kannustaa ihmisiä ottamaan aidosti vastuuta omasta terveydestään ja tekemään aidosti hyviä valintoja omassa elämässään. Valitettavasti tällainen toiminta ei tue lääke- ja ruokateollisuutta eikä ison rahan kiertokulkua oikeilla tasoilla, joten sellaiseen meitä ei koskaan tulla kannustamaan. Meitä kannustetaan vain asioihin, joilla saadaan pidettyä iso raha liikkeessä. Ja tuo raha ei koskaan päädy meidän eduksemme. Kukaan ei tällä hetkellä ole meidän kansalaisten puolella, se on kylmä totuus. Meidän täytyy siis itse olla.


Kannustan jokaista näin ollen miettimään, millaisia valintoja kannattaisi tehdä esimerkiksi pysyäkseen mahdollisimman terveenä ja hyvinvoivana. Jokaisen oma pieni elämä on tärkeä ja siitä on mahdollista tehdä omannäköistä ja itselle hyvää, vaikka meille kuinka lyödään kapuloita rattaisiin. Kiitollisuus terveydestä ja mahdollisuudesta tehdä valintoja kannattaa muistaa joka päivä. Meillä on vielä oikeuksia ja mahdollisuuksia, joita meiltä ei voida viedä pois ja meidän täytyy pitää niistä kiinni. Todellisuudessa kaikki kortit ovat meidän käsissämme ja jokainen voi tehdä hyvinvoinnista jotain muuta kuin sanahelinää. Luotetaan omiin vaistoihimme ja elämään. Moni asia romahtaa ja kyyti tulee olemaan kylmää, mutta me, jotka uskallamme kysyä ja tehdä omia valintoja, selviämme kyllä. Me ihmiset luomme hyvinvointivaltion, jonka päättäjät haluavat viedä meiltä pois.


Hyvinvoivin terveisin, Heli
414 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page