top of page

SOTE- unelmia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä teemme SOTE- uudistuksella, jos meillä ei ole tekijöitä?

Paperille voi raapustella hienoja uudistussuunnitelmia ja sanoja ja suunnitelmia pyöritellä. Tällä hetkellä ne ovat kuitenkin pelkkiä sanoja, sillä me lähdemme mitä todennäköisemmin uudistuksen sijaan korjaamaan kivijalkaa pala palalta tai pitelemään soten viimeisiä rippeitä pystyssä. Konkretiaa ja sitä, mikä todellisuus tulee olemaan, pääsemme näkemään vasta 1.1.2023.

Suomessa on haaskattu miljardeja euroja, otettu lisää velkaa valtavia määriä tällä hallituskaudella ja voi vaan unelmoida miten paljon tuolla rahalla, mikä upposi koronan ylimitoitettuihin rajoitustoimiin suurilta osin täysin turhaan, olisi tehty peruskorjauksia SOTE:n kivijalkaan?

 

SOTE- uudistuksen tarkoituksena on tuottaa hyvää palvelua kaikille tasapuolisesti valmiiksi vajavaisella rahoituksella samalla, kun työntekijäpula on huutava. Haaste on aivan valtava, jos ei jopa mahdoton. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi ovat toimivan ja turvallisen yhteiskunnan yksi tärkein perusrakenne ja tällä hetkellä katselemme, miten se todellakin raunioituu silmiemme edessä. Realiteetit on pakko hyväksyä. Nimittäin, jos meillä ei ole tekijöitä eikä rahaa, ei meillä ole mitään muutakaan. Täytyy pitää kirkkaana mielessä, mitä sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastusala tarkoittaa; se tarkoittaa ihmisten kohtaamista ja auttamista, konkreettisia hetkiä arjessa. 

 

Robotit eivät tätä hommaa hoida, vaan ihmiset. Ja nämä ihmiset lähtevät alalta todella kiihtyvällä tahdilla, sillä työn kuormittavuus, vaativuus ja siihen liittyvät vaatimukset alkavat olla aivan omaa luokkaansa, joita palkkaus ei vastaa. Ongelmasta on puhuttu lähes 20 vuotta, koronavuodet ovat olleet aivan katastrofaalisia, eikä ala enää nuoria houkuttele. Jos he mukaan lähtevät, he myös väsyvät muutamassa vuodessa. Noidankehä on päästetty aivan liian syväksi. 

Ammattilaiset ruohonjuuritasolla eivät ole johtajia varten olemassa, vaan toisin päin. Jos johtaminen on hyvää, työntekijät pysyvät todennäköisemmin työkykyisinä ja tyytyväisinä. Jos johtajuus on hukassa, ovat myös työntekijät. Hyvällä johtajuudella mennään pitkälle. Resurssien vähyys, paine, kiire ja stressi painavat tietenkin kaikkia. Ja asiakkaat sekä potilaat eivät suinkaan tule vähenemään lähivuosina, päinvastoin. Johtajuuteen tulee panostaa ja koko terveydenhuollon kulttuurin tulisi muuttua. 

Onko tähän sitten oikeasti olemassa jokin ratkaisu? Jos puhun suoraan ja yleensä puhun, niin mielestäni mitään taikaratkaisua tähän akuuttiin hätään ei ole. Mutta ratkaisuja on, jos haluamme oikeasti korjata kivijalasta alkaen ja nyt olisi se hetki. Jos nyt leikitään, että kaikki olisi mahdollista ja lähdettäisiin korjaamaan asioita oikeasti, pidemmällä tähtäimellä, niin tässä olisi minun SOTE- uudistukseni.

Korjaaminen lähtisi ihan pohjalta käsin, jolloin pystytään vaikuttamaan sekä potilasmassan määrään, että varmistamaan työkykyiset ja hyvinvoivat työntekijät myös tulevaisuudessa. ENNALTAEHKÄISEVÄ työ on kaiken A ja O. Ihmiset pitäisi saada motivoitua huolehtimaan itsestään mahdollisimman hyvin. Tämä on edullista, parhaimmillaan lähes ilmaista toimintaa ja silti hyvin tuottavaa. Siihen täytyy vain uskaltaa panostaa ja sen pitäisi todella uudistua ja tehostua.

 

Ravitsemussuosituksia tulisi uudistaa. Reilu hiilihydraattien vähennys nykyisestä 40-50%:n suosituksesta hyödyttäisi hyvin monia ihmisiä. Myös rasvojen laatua tulisi tarkistaa; luonnolliset, hyvät rasvat eivät tulehduta solukalvoja ja kehoa, vaan auttavat ihmistä voimaan hyvin, eikä rasvaa tulisi pelätä tai vältellä. Ihmisiä tulisi kannustaa syömään aitoa, herkullista, kotimaista ruokaa ja tekemään ruokansa itse. Kotimaista ruoantuotantoa tulisi tukea kaikin keinoin, ei ajaa alas, kuten nyt. Hoitolaitoksissa, päiväkodeissa ja kouluissa tulisi tarjota kunnollista ja ravinteikasta ruokaa, jossa mennään laatu, ei hinta edellä. Tämä on mitä suurimmassa määrin ennaltaehkäisevää työtä, sillä ruoka on lääkkeemme. 

Opetussuunnitelmaan tulisi lisätä terveystietoa ja elämänoppia, jossa opetetaan oikeita asioita siitä, mikä ihmiselle on luonnollista ja hyväksi. Lapsia ja nuoria ei syyllistettäisi maapallon ja ilmaston tuhoamisesta, vaan opetettaisiin oikeita ekologisia asioita.

Ihmisiä motivoitaisiin ja myös vastuutettaisiin kannustavalla ja myönteisellä tavalla huolehtimaan itse omasta terveydestään. Heille luotaisiin lapsesta asti tietoisuutta siitä, että terveys on lahja, jota tulee vaalia ja sitä voi vaalia hyvin yksinkertaisilla asioilla. Terveydenhuolto ja sairaanhoito eriytyisivät selkeämmin ja terveydenhuollossa panostettaisiin nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön ja terveyden vaalimiseen, ihminen kokonaisvaltaisesti huomioiden. Täydentävät hoitomuodot tulisi saada käypähoito- ohjeisiin mukaan niin, että niitä voitaisiin käyttää luonnollisena osana länsimaisen lääketieteen tukena. 

Työpaikoilla panostettaisiin hyvään johtajuuteen ja työntekijöille osoitettaisiin aitoa arvostusta heidän tekemästään tärkeästä työstä. Arvostusta voitaisiin osoittaa esimerkiksi palkkauksella, jaksamista ja hyvinvointia tukevilla toimilla ja hyvällä johtajuudella. Vähäisimmässä roolissa ei ole tokikaan terveydenhuollon ammattilaisten, erityisesti hoitajien, oma arvostus omaa työtään ja työolojaan kohtaan. Naisvaltaisen alan loputtoman joustamisen täytyisi tulla tiensä päähän. 

Sote- henkilöstöltä ei tulisi missään tapauksessa edellyttää minkäänlaisia vastentahtoisia lääketieteellisiä toimenpiteitä siihen, että he soveltuvat alalle, vaan hoitajia koskee sama kehollinen itsemääräämisoikeus kuin potilaitakin. 

Keskittämisen ja säästämisen sijaan mietittäisiin, miten asioita pystytään korjaamaan ja palveluita tuottamaan kestävällä tavalla, vaikka se tarkoittaisi aluksi suurempia kustannuksia. Rakenteista pyrittäisiin poistamaan korruptiota ja turhaa byrokratiaa.

 

Uudistuminen lähtee ensisijaisesti ihmisistä ja yksilöistä, ja sitä myöten koko toimintaympäristö ja -kulttuuri hiljalleen muuttuisi ja uudistuisi kohti seuraavia sukupolvia. Yksikin askel eteenpäin on askel eteenpäin. 

IMG_9662.jpg
bottom of page